4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Machala Petr, SKDG Příbor

Category: Muži
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 2 1 1
2Looping1 1 2 2
3Karabach1 1 1 1
4Šnek2 2 1 1
5Okno3 1 1 1
6Příčky2 2 2 2
7Labyrint1 3 1 1
8Ležáky1 2 2 1
9Ledvina1 1 1 1
10Vlny1 1 2 2
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 2 2 1
13Trubka2 1 1 2
14Most1 1 1 1
15Klínové okno1 1 2 2
16Koš2 1 1 1
17Klíny1 1 1 1
18Blesk2 3 2 2

Sum 26 27 25 24
Average: 25,5
Total result: 102


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row