4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Ahne Michal, SK Tempo Praha

Category: Muži
Rank: 17

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 3 1 1
2Looping2 1 2 2
3Karabach1 1 1 1
4Šnek1 1 1 2
5Okno5 2 5 3
6Příčky3 2 2 1
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky1 2 2 2
9Ledvina2 2 1 1
10Vlny1 1 1 3
11Střeďák2 1 1 1
12Úhel2 2 1 1
13Trubka3 1 1 1
14Most2 1 1 2
15Klínové okno1 3 2 5
16Koš2 1 2 1
17Klíny1 2 1 1
18Blesk2 2 1 3

Sum 34 29 27 32
Average: 30,5
Total result: 122


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row