4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Kubečková Vlaďka, SK Tempo Praha

Category: Ženy
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 1 1
2Looping2 3 2 2
3Karabach2 2 1 3
4Šnek1 2 2 2
5Okno2 1 2 2
6Příčky2 4 3 3
7Labyrint1 3 1 5
8Ležáky2 2 1 2
9Ledvina1 1 1 2
10Vlny2 2 2 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel2 2 2 1
13Trubka2 1 2 1
14Most2 2 1 2
15Klínové okno3 3 2 2
16Koš1 4 1 1
17Klíny1 2 1 1
18Blesk2 2 2 2

Sum 31 38 28 34
Average: 32,8
Total result: 131


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row