4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Krumhanzl Daniel, GC 85 Rakovník

Category: Muži
Rank: 20

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 2 3
2Looping1 2 3 2
3Karabach1 2 1 3
4Šnek2 2 1 1
5Okno2 3 2 2
6Příčky1 3 1 2
7Labyrint3 1 1 4
8Ležáky1 2 2 1
9Ledvina1 2 1 1
10Vlny1 2 2 2
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel2 2 2 2
13Trubka2 1 1 1
14Most1 2 2 2
15Klínové okno3 3 4 2
16Koš1 1 2 2
17Klíny2 2 1 1
18Blesk2 2 2 2

Sum 28 35 31 34
Average: 32,0
Total result: 128


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row