4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Komada Ondřej, 1. MGC Děkanka

Category: Senioři II
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Looping1 1 2 2
3Karabach3 1 1 1
4Šnek1 2 1 1
5Okno1 1 2 1
6Příčky4 1 1 1
7Labyrint1 1 1 2
8Ležáky2 1 1 1
9Ledvina1 1 1 1
10Vlny1 2 1 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 2 2 1
13Trubka2 4 7 3
14Most2 1 1 1
15Klínové okno5 2 7 1
16Koš1 1 2 1
17Klíny1 1 1 1
18Blesk1 2 1 1

Sum 30 26 34 22
Average: 28,0
Total result: 112


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row