4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Janík Pavel, Yamka MC Butovice

Category: Muži
Rank: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 1 1
2Looping2 2 2 1
3Karabach1 1 1 2
4Šnek2 1 1 1
5Okno1 2 2 3
6Příčky1 1 3 2
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky1 1 2 2
9Ledvina1 1 1 2
10Vlny2 1 2 2
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel2 2 2 1
13Trubka2 2 1 3
14Most1 1 1 1
15Klínové okno2 3 7 4
16Koš2 1 2 1
17Klíny2 1 4 1
18Blesk1 2 2 1

Sum 26 26 36 30
Average: 29,5
Total result: 118


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row