4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Komadová Miroslava, 1. MGC Děkanka

Category: Seniorky
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1
2Looping2 3 1
3Karabach1 1 1
4Šnek2 2 2
5Okno1 3 2
6Příčky1 2 2
7Labyrint1 2 1
8Ležáky2 1 2
9Ledvina2 1 3
10Vlny1 2 1
11Střeďák4 1 1
12Úhel2 2 2
13Trubka4 3 5
14Most1 1 1
15Klínové okno4 4 3
16Koš1 1 1
17Klíny1 1 1
18Blesk3 1 2

Sum 34 32 32
Average: 32,7
Total result: 98


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row