4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Majtán Vladimír, SK DG Chomutov

Category: Muži
Rank: 19

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Looping1 2 2 1
3Karabach1 1 2 1
4Šnek1 2 3 2
5Okno5 7 1 1
6Příčky4 1 2 1
7Labyrint1 2 3 2
8Ležáky1 2 2 1
9Ledvina1 1 2 1
10Vlny1 2 1 2
11Střeďák1 1 4 1
12Úhel2 2 2 1
13Trubka3 2 2 2
14Most2 2 1 2
15Klínové okno4 2 2 1
16Koš1 1 1 3
17Klíny1 1 1 1
18Blesk1 2 2 2

Sum 32 34 34 26
Average: 31,5
Total result: 126


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row