4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Vosmíková Petra, GC 85 Rakovník

Category: Ženy
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 1 1
2Looping2 2 2 2
3Karabach1 2 1 1
4Šnek2 1 2 2
5Okno3 1 2 1
6Příčky2 2 1 1
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky2 1 2 1
9Ledvina1 1 2 1
10Vlny1 2 1 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel2 2 1 1
13Trubka2 1 1 1
14Most1 2 1 1
15Klínové okno2 3 2 5
16Koš1 1 1 1
17Klíny1 1 1 1
18Blesk1 2 2 1

Sum 28 27 25 24
Average: 26,0
Total result: 104


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row