4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Krumhanzlová Gabriela, GC 85 Rakovník

Category: Juniorky
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 1 1
2Looping2 1 2 2
3Karabach1 3 1 1
4Šnek3 3 2 2
5Okno2 4 2 1
6Příčky2 1 2 2
7Labyrint2 1 3 1
8Ležáky2 2 2 2
9Ledvina1 3 1 4
10Vlny1 2 2 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 2 1 1
13Trubka3 1 3 2
14Most1 2 1 1
15Klínové okno4 1 1 3
16Koš1 1 1 1
17Klíny1 1 1 2
18Blesk2 2 2 2

Sum 32 32 29 30
Average: 30,8
Total result: 123


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row