4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Kocum Ondřej, TJ MG Cheb

Category: Muži
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 2 1
2Looping2 1 1 2
3Karabach1 1 1 2
4Šnek1 2 1 2
5Okno1 3 2 1
6Příčky3 1 1 1
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky1 1 2 1
9Ledvina2 1 1 1
10Vlny2 2 2 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 1 1 2
13Trubka1 2 3 1
14Most1 1 2 1
15Klínové okno3 2 1 2
16Koš1 1 1 1
17Klíny1 2 1 1
18Blesk1 1 2 2

Sum 26 25 26 24
Average: 25,3
Total result: 101


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row