4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Fríd Petr, TJ Tanvald

Category: Senioři I
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 2 1
2Looping1 1 1 2
3Karabach1 1 1 2
4Šnek1 2 2 2
5Okno2 1 1 2
6Příčky2 2 1 1
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky1 2 2 1
9Ledvina1 1 1 1
10Vlny2 2 1 1
11Střeďák1 1 1 3
12Úhel2 3 2 2
13Trubka3 4 1 2
14Most1 1 1 1
15Klínové okno1 1 4 4
16Koš1 1 1 1
17Klíny1 1 1 1
18Blesk1 1 2 1

Sum 24 27 26 29
Average: 26,5
Total result: 106


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row