4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Šebor Dominik, Yamka MC Butovice

Category: Žáci
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 2 1
2Looping2 2 2 1
3Karabach2 2 1 1
4Šnek2 1 1 1
5Okno2 2 1 3
6Příčky2 2 3 2
7Labyrint1 1 3 3
8Ležáky2 3 2 2
9Ledvina2 1 1 1
10Vlny1 1 3 2
11Střeďák2 1 1 1
12Úhel1 2 2 2
13Trubka2 2 2 2
14Most1 2 1 2
15Klínové okno2 1 1 1
16Koš1 1 2 1
17Klíny4 1 2 1
18Blesk2 2 3 1

Sum 32 28 33 28
Average: 30,3
Total result: 121


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row