4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Janíková Lucie, Yamka MC Butovice

Category: Žákyně
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Looping2 2 2 2
3Karabach3 2 3 1
4Šnek2 3 1 2
5Okno4 2 2 1
6Příčky2 2 1 2
7Labyrint2 1 2 2
8Ležáky2 1 2 2
9Ledvina1 3 1 2
10Vlny2 2 2 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel2 2 2 3
13Trubka1 1 2 4
14Most1 2 1 1
15Klínové okno2 2 3 3
16Koš2 1 1 1
17Klíny3 1 1 1
18Blesk3 1 1 2

Sum 36 30 29 32
Average: 31,8
Total result: 127


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row