4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Janík Michal, Yamka MC Butovice

Category: Žáci
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Looping2 1 2 1
3Karabach1 2 1 1
4Šnek2 2 1 2
5Okno1 1 6 3
6Příčky2 2 2 3
7Labyrint2 1 2 1
8Ležáky1 2 2 1
9Ledvina1 3 2 1
10Vlny1 2 1 2
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 1 1 1
13Trubka2 2 4 3
14Most1 1 1 1
15Klínové okno2 2 2 1
16Koš2 1 1 2
17Klíny2 1 1 1
18Blesk1 2 1 1

Sum 26 28 32 27
Average: 28,3
Total result: 113


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row