4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Rendl Aleš, MGC Plzeň

Category: Muži
Rank: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy3 1 1 1
2Looping2 1 2 1
3Karabach1 1 1 1
4Šnek1 1 1 2
5Okno1 1 1 2
6Příčky2 1 1 1
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky1 1 1 2
9Ledvina1 3 2 1
10Vlny2 2 1 2
11Střeďák1 1 2 1
12Úhel2 1 2 2
13Trubka1 3 2 2
14Most1 1 2 2
15Klínové okno3 3 3 2
16Koš1 1 1 2
17Klíny3 2 2 1
18Blesk2 2 2 2

Sum 29 27 28 28
Average: 28,0
Total result: 112


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row