4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Macourová Eva, 1. MGC Děkanka

Category: Seniorky
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 2 1
2Looping2 1 2 2
3Karabach1 4 1 3
4Šnek1 2 1 2
5Okno1 2 1 1
6Příčky3 3 1 1
7Labyrint1 3 1 1
8Ležáky1 2 1 2
9Ledvina1 1 1 1
10Vlny2 1 1 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 1 1 1
13Trubka4 1 3 1
14Most1 2 1 1
15Klínové okno2 1 3 2
16Koš2 1 1 1
17Klíny2 1 1 1
18Blesk1 1 2 1

Sum 29 29 25 24
Average: 26,8
Total result: 107


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row