4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Rendlová Lenka, MGC Plzeň

Category: Ženy
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Looping2 2 1 1
3Karabach2 1 1 1
4Šnek1 2 2 1
5Okno1 1 1 2
6Příčky2 2 1 1
7Labyrint2 1 1 1
8Ležáky1 2 2 1
9Ledvina1 1 1 1
10Vlny1 1 1 2
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 1 1 2
13Trubka3 6 1 2
14Most2 2 2 1
15Klínové okno3 7 2 2
16Koš1 1 3 1
17Klíny1 2 1 1
18Blesk1 2 2 2

Sum 27 36 25 24
Average: 28,0
Total result: 112


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row