4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Benda Lumír, MGC Plzeň

Category: Senioři I
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy3 2 1 1
2Looping2 2 1 2
3Karabach1 1 1 1
4Šnek2 2 2 2
5Okno3 3 2 1
6Příčky1 1 1 2
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky1 2 1 1
9Ledvina2 3 1 1
10Vlny1 1 2 2
11Střeďák1 3 1 1
12Úhel1 2 1 2
13Trubka2 1 1 1
14Most1 1 1 2
15Klínové okno1 2 1 2
16Koš1 1 1 1
17Klíny1 1 1 1
18Blesk2 2 3 2

Sum 27 31 23 26
Average: 26,8
Total result: 107


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row