4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Christou David, GC 85 Rakovník

Category: Muži
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 1 1
2Looping1 2 2 2
3Karabach2 1 1 1
4Šnek1 1 2 2
5Okno2 1 1 2
6Příčky2 2 2 2
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky2 1 2 1
9Ledvina2 1 1 1
10Vlny2 2 2 1
11Střeďák1 1 1 1
12Úhel1 2 1 1
13Trubka1 1 2 1
14Most1 2 1 1
15Klínové okno2 1 4 1
16Koš1 1 1 1
17Klíny1 1 1 2
18Blesk3 3 2 1

Sum 28 25 28 23
Average: 26,0
Total result: 104


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row