4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Komeda Miroslav, SK Tempo Praha

Category: Muži
Rank: 14

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 1 1
2Looping1 1 2 2
3Karabach1 1 1 1
4Šnek2 1 1 1
5Okno4 2 5 1
6Příčky1 4 2 1
7Labyrint2 1 1 1
8Ležáky1 1 1 2
9Ledvina2 1 1 1
10Vlny2 2 2 2
11Střeďák1 1 4 1
12Úhel1 1 1 1
13Trubka2 3 1 1
14Most2 2 1 1
15Klínové okno2 4 2 4
16Koš1 1 1 2
17Klíny1 1 1 1
18Blesk1 2 1 1

Sum 28 31 29 25
Average: 28,3
Total result: 113


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row