4. BT Fr. Lázně + 1. liga


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Vitner Václav, GC 85 Rakovník

Category: Senioři II
Rank: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 2
2Looping2 2 2 2
3Karabach2 1 1 1
4Šnek2 1 2 2
5Okno1 4 1 3
6Příčky4 1 2 5
7Labyrint1 1 1 1
8Ležáky1 2 2 2
9Ledvina1 1 1 1
10Vlny2 1 2 1
11Střeďák4 1 1 1
12Úhel1 1 1 1
13Trubka2 2 2 1
14Most2 2 2 1
15Klínové okno2 1 4 3
16Koš2 1 1 1
17Klíny1 1 3 1
18Blesk1 1 1 2

Sum 32 25 30 31
Average: 29,5
Total result: 118


Muži | Senioři I | Senioři II | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row